Blog

RODO

8 czerwiec, 2016

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) w związku z tym poniżej podajemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o.ul. Warszawska 128/130, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dalej zwana „Administratorem”.

Administrator informuje, iż:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o.

 • Wysyłki informacji biznesowych przez Zarząd i pracowników Joka Materiały Budowlane Sp. z o.o. – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO1

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO,

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

 • wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora jokamaterialy@joka.pl

 1. Administrator udostępnia dane Użytkownika:

 • Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży.

 • Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością lub jego podwykonawcom (np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy informatyczne).

 • Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku.

 • Innym podmiotom uprawionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1

 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powrót