Materiały ścienne i stropowe

Materiały ścienne i stropowe

Ściany domu, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, muszą być wytrzymałe, czyli mieć odpowiednią nośność, aby utrzymać stropy i dach.

Ściany zewnętrzne dodatkowo powinny chronić przed zimnem, wilgocią, deszczem, śniegiem, wiatrem, a także przed hałasem i uderzeniami – zwykle jednak nie są na tyle mocne, aby nie uszkodził ich rozpędzony samochód. Powinny też chronić nas przed wzrokiem sąsiadów i przechodniów, dlatego ścian raczej nie buduje się z materiałów przezroczystych, na przykład szkła.

Dużą wagę przywiązuje się obecnie do ograniczania zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu, dlatego buduje się tylko takie ściany, które mają bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Jest ona mierzona współczynnikiem przenikania ciepła U: im ten współczynnik mniejszy, tym lepiej. Norma dotycząca ochrony cieplnej budynków, obowiązująca obecnie w Polsce jest podobna do swoich zachodnich odpowiedników.

Ważne jest też, aby ściany miały dobrą akumulacyjność cieplną: ściany murowane gromadzą ciepło i gdy na zewnątrz nagle się ochłodzi lub zdarzy się awaria ogrzewania, powoli je oddają.

Materiały ceramiczne

Sukces ceramicznej ściany tkwi w pustakach. Istnieją dwa sposoby by z ciepłej z natury ceramiki uzyskać najlepsze parametry termoizolacyjności:

Poryzacja – w pustakach najbardziej zaawansowanych technologicznie, jak Porotherm podczas wypalania w wysokiej temperaturze w glinie wymieszanej z pyłem drzewnym tworzą się wypełnione powietrzem mikropory. Powietrze to najlepszy znany człowiekowi izolator – im więcej zamkniemy go w strukturze cegły, tym lepsze parametry cieplne osiągniemy.

Układ komór i drążeń wewnątrz pustaka wydłużający drogę przepływu ciepła przez ścianę – im bardziej zaawansowany i skomplikowany, tym lepsze parametry izolacyjności termicznej. Im droga jest dłuższa, tym mniej ciepła ucieka.

Poza zaawansowanymi technologicznie pustakami istotna jest też właściwa technologia ich łączenia. Generalnie im mniej zaprawy, która spaja pustaki, tym lepsze współczynniki izolacyjności termicznej osiąga ściana i tym szybciej uzyskuje swoje ostateczne parametry użytkowe.

Beton komórkowy

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze. W strukturze betonu komórkowego zajmuje ono 60-85% całkowitej objętości. Stąd budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu do innych materiałów murowych.