Materiały izolacji termicznej

Wełna

Wełna jest niepalna i odporna na chemikalia, ma większą paroprzepuszczalność i lepszą izolacyjność akustyczną niż styropian. Jest jednak droższa od styropianu, co zwiększa koszty ocieplenia. Choć są systemy, w których wełnę się tylko przykleja, zwykle ze względu na zły stan podłoża i dość znaczny ciężar płyt trzeba je dodatkowo mocować kołkami. Do mocowania wełny zużywa się więcej kołków niż do mocowania styropianu, a na dodatek są one droższe (stosowane do tego celu kołki muszą mieć trzpień stalowy).

Styropian

Styropian jest nienasiąkliwy i nie traci swoich właściwości cieplnych i akustycznych pod wpływem wilgoci. Jednak przez to, że prawie nie przepuszcza pary wodnej, uniemożliwia oddychanie ścianom z materiałów paroprzepuszczalnych. Płyty styropianu są twarde, ale jednocześnie kruche. Ze względu na dość mały ciężar nie zawsze trzeba je mocować kołkami. Do ocieplania stosuje się styropian samogasnący, który w ogniu topi się, ale usunięty z niego – przestaje. Podczas topienia się wydziela on jednak trujące gazy.

Poliuretan

Thermano to płyty termoizolacyjne z rdzeniem ze modyfikowanego poliuretanu (poliizocyjanurat – PIR) zapewniającego najniższy współczynnik przewodzenia ciepła wśród materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie do termoizolacji.

Współczynnik przewodzenia ciepła o wartości λ = 0,023 (W/mK) gwarantuje superdocieplenie każdego budynku, przy zastosowaniu prawie dwukrotnie mniejszej grubości izolacji, w porównaniu z większością stosowanych materiałów.